Niveau 0; Definitie Vraagspecificatie / Functioneel Programma van Eisen

Toepassing:
Vraagspecificatie (+ context).

Modelleerafspraken:

In deze fase wordt een overzicht met functionele wensen van de opdrachtgever opgesteld.

 

Niveau 1; Haalbaarheidstoets

Toepassing:
Vanuit de vraagspecificatie (Niveau 0) wordt het mogelijk om scenario’s en ontwerpvarianten op te stellen. Op basis van het model moet het mogelijk zijn om:

 • Visueel inzicht in mogelijke ontwerpvarianten
 • Toetsing PvE
 • Energieanalyses
 • Budgetraming

Modelleerafspraken:

Er dient een model gemaakt te worden, met een visuele weergaven van de diverse ontwerpvarianten, die voldoen aan de Vraagspecificatie. Alle ruimten dienen apart gemodelleerd te worden en elkaar niet te doorsnijden.

 

Niveau 2; Toetsing Bestemmingsplan, Toetsing welstand criteria

Toepassing:
Het uitwerken van de haalbaarheidsstudie in gevelaanzichten en plattegronden ten bate van:

 • Het bepalen open/ dicht verhouding gevels
 • Het bepalen van een efficiente plattegrond
 • Het bepalen van de routing van installaties
 • Het bepalen van zoneringen (brand en technische installaties)
 • Het bepalen van de constructie principes
 • Het bepalen van de bouwmethodiek
 • Het ramen van de bouwkosten

Modelleerafspraken:

De ruimten van de haalbaarheidsstudie worden nader uitgewerkt met objecten, zoals wanden, vloeren, deuren en ramen.

Niveau 3; Omgevingsvergunning

Toepassing:
Model dient gereed te zijn voor het aanvragen van de definitieve omgevingsvergunning en dient als basis voor de EPC berekening. Tevens moet op basis van dit model definitieve afspraken gemaakt worden over de verdere uitwerking en samenwerking met projectpartners, zodat alle expertise gebundeld is bij het uitwerken van het project.

Modelleerafspraken:
In deze fase wordt het model geschikt gemaakt om op te splitsen in discipline modellen en / of meerdere aspectmodellen (binnen discipline).

We modelleren:

 • Alle objecten met losse componenten
 • Definitieve afmetingen en invulling constructie
 • Definitieve afmetingen en invulling van installaties
 • Definitieve keuze werkmethodiek constructies (prefab, insitu)
 • Het model zoals we straks gaan bouwen (bouwvolgorde  planning)

 

 

Niveau 4; Prijsvorming voor de uitvoering

Toepassing:
In deze fase wordt per discipline het model verder opgewerkt, zodat de objecten en elementen bij leveranciers en onderaannemers ingekocht kunnen worden. Het BIM model kan fungeren als contractstuk tussen de diverse partners.

Modelleerafspraken:

 • Alle afspraken uit voorgaande fasen
 • Objecten met de juiste afmetingen en vormgeving gemodelleerd
 • Objecten met de juiste materialisering
 • Objecten met …
 • Verder nog uit te werken

Niveau 5; Werkvoorbereiding, uitvoering

Toepassing:
Inkoop; bouwvoorbereiding en bouwplaatsaansturing

Modelleerafspraken:
– Alle marges definitief;
– Nog verder uitwerken…

Niveau 6; Beheer & Onderhoud, Facility Management

Toepassing:
Beheer; Facility management

Modelleerafspraken:
Momenteel wordt invulling gegeven aan deze fase door een aantal bedrijven. We onderzoeken de mogelijkheden om B&O te scheiden van FM.

 

 

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *